STALDREGLEMENT

 

• Al færdsel på ridecenteret er på eget ansvar.

• Der skal udvises stille og rolig adfærd i staldene.

• Rygning er strengt forbudt.

• Mad og drikke indtages i rytterstue, varmestue eller udenfor ved bænkene.

• Alt affald smides i skraldespandene.

• Alle hunde føres i snor - under ridning skal hunde være i boks eller bil.

• Alle bærer forsvarligt fodtøj under omgang med hestene (ingen åbne sko).

• Ophold alene i stalden må kun ske, hvis man har ryttermærke 1 eller tilsvarende viden.

• Alle heste skal føres i hovedtøj eller grimeskaft.

• Heste må ikke stå på staldgangen uden opsyn.

• Står ens hest i kæderne, skal man åbne og skubbe sin hest til side, hvis andre vil passere.

• Møg på gangen efter opsadling fjernes inden rideturen.

• Kæderne hænges op efter brug og sadelknægten slås ned.

• Sadler og udstyr hænges tilbage efter brug. Alt hvad der står tilbage på staldgangen om morgenen fjernes af personalet - på nær foderbøtter.

• Efter brug af vandspiltov fjernes møg op i den sorte balje og slangen hænges på plads.

• Der må kun muges fredag, lørdag og søndag. Alle bokse skal muges mindst hver 10 dag. Sker dette ikke muges boksen af personalet og man får en ekstra regning på næste måneds boksleje.

• Møg, der tabes under udmugning fjernes straks efter endt udmugning.

• Alle redskaber minus koste skal hænge på krogene mellem elevstald og privatstald, samt i enderne i privatstald.

• Meddelelser til personalet skrives på den store tavle ved siden af meddelelser fra daglig leder.

• Den sidste som forlader stalden slukker lyset og lukker dørene.

• Opstår der tvivl eller problemer kontaktes den sportslige leder.