STALDREGLEMENT

 

• Al færdsel på ridecenteret er på eget ansvar.

• Der skal udvises stille og rolig adfærd i staldene.

• Rygning er strengt forbudt.

• Mad og drikke indtages i rytterstue, varmestue eller udenfor ved bænkene.

• Alt affald smides i skraldespandene.

• Alle hunde føres i snor - under ridning skal hunde være i boks eller bil.

• Alle bærer forsvarligt fodtøj under omgang med hestene (ingen åbne sko).

• Ophold alene i stalden må kun ske, hvis man har ryttermærke 1 eller tilsvarende viden.

• Alle heste skal føres i hovedtøj eller grimeskaft.

• Heste må ikke stå på staldgangen uden opsyn.

• Står ens hest i kæderne, skal man åbne og skubbe sin hest til side, hvis andre vil passere.

• Møg på gangen efter opsadling fjernes inden rideturen.

• Kæderne hænges op efter brug og sadelknægten slås ned.

• Sadler og udstyr hænges tilbage efter brug. Alt hvad der står tilbage på staldgangen om morgenen fjernes af personalet - på nær foderbøtter.

• Efter brug af vandspiltov fjernes møg op i den sorte balje og slangen hænges på plads.

• Møg, der tabes under udmugning fjernes straks efter endt udmugning.

• Alle redskaber minus koste skal hænge på krogene mellem elevstald og privatstald, samt i enderne i privatstald.

• Meddelelser til personalet skrives på den store tavle ved siden af meddelelser fra daglig leder.

• Den sidste som forlader stalden slukker lyset og lukker dørene.