Opstaldning

Klubben råder over 47  bokse til opstaldning. Den store stald er bygget i det gamle ridehus, og rummer 31 moderne bokse. Her er der højt til loftet, god ventilation og LED-belysning. Desuden staldafsnittet "beriderstalden" (7 bokse), som er mindre og velegnet til de heste der har behov for mere ro omkring sig. Elevhestene (9 bokse) er opstaldet i et eget staldafsnit.

I den store stald er der vandspilttov med varmt og koldt vand.

Udstyr opbevares i aflåste sadelrum. Opstaldere skal selv medbringe eget skab, maksimalt 60x60 cm. Hver opstalder disponerer over en sadelknægt i sadelrummet. Har man har udstyr udover dette, kan det opbevares i laden i aflukkede bokse.

Strøelse

Opstaldere kan frit vælge mellem halm eller halmpiller som strøelse i boksen. For heste uddeles der 2 halmpilleposer om ugen i vinterhalvåret, og 1,5 pose om ugen om sommeren. For ponyer uddeles der 1,5 halmpilleposer om ugen i vinterhalvåret og 1 poser om ugen om sommeren. Hvis man har behov for yderligere halmpiller, kan dette tilkøbes.

Wrap og foder

Rideklubben producerer selv wrap på vores mark og indkøber den nødvendige mængde vi bruger udover dette. Der er mulighed for at medbringe eget foder (opbevares i laden) eller bruge af et af rideskolens tre fodertyper. Vi tilbyder Equsana Horsemix, Active Fiber og Full Fiber.
Foder og wrap er inkluderet i staldlejen.

Foderrutiner

Hestene fodres tre gange om dagen, om morgenen kl.07:00, til middag kl.15:00 og til aften kl.20:00. Wrap gives først, derefter foder. Opstaldere skal selv sørge for at klargøre wrap i poser til morgen og aften. Foder kan gøres klar i bøtter, ellers giver fodervagten fra fodervognen.
I hverdagene står personalet for morgen- og aftenfodring. Middagsmad ligger klar i boksen, når hestene kommer ind fra fold.

I weekenden og ferier står opstaldere selv for at fodre. Man har typisk 1-2 fodervagter per halvår.

Folde

Rideskolen har meget store græsareal til folde, de fleste med egen vandkop. Du kan selv vælge om din hest skal stå på delefold (2 heste sammen) eller enefold. Ønskes enefold er der et tillæg på 100,-/mnd.

Ud- og indluk

I hverdage står vores personale for at lukke heste ud og ind fra fold (tilvalg). Hestene bliver lukket ud mellem kl.08-09 og ind mellem kl.14-15.
Pris for ud- og indluk er 300,-/mnd. Hvis man ønsker at lukke sin hest ind selv, er prisen for udluk 200,-/mnd.

I ferier og weekender, hvor personalet holder fri, står man selv for at lukke ud og ind, og fodervagter fordeles mellem opstaldere. Opstaldere plejer at samarbejder om at lukke heste ud og ind i mindre foldordninger.

Reservation af Bokse

Det er muligt ar reservere bokse for 1500 kr, pr. måned. Dette er en god ide hvis man fra flytter sin boks i sommerferien, og man vil være sikker på at få sin gamle boks tilbage.

Beslagssmeder og dyrlæger

Vi har følgende beslagssmeder og dyrlæger tilknyttet som jævnlig kommer forbi.
Beslagssmed Casper Jensen - http://beslagsmed-casperjensen.dk/
Beslagssmed Nerich’s Beslagsmedie
Aalborg Hestepraksis - https://www.aalborghestepraksis.dk/

Ellers står man frit til at anvende andre beslagsmeder eller dyrlæger, end listet over.

Vil du høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om opstalding hos os, få en rundvisning eller skrive dig op til venteliste til opstaldning er du velkommen til at kontakte Thea Buch på tlf. 31 37 43 86.

Bemærk at vi ikke opstalder heste med staldfejl eller hingste.


Velkomstfolder til nye opstaldere kan findes her.