Opstaldning

Klubben råder over 47  bokse til opstaldning. Den store stald er bygget i det gamle ridehus, og rummer 31 moderne bokse. Her er der højt til loftet, god ventilation og LED-belysning. Desuden staldafsnittet "beriderstalden" (7 bokse), som er mindre og velegnet til de heste der har behov for mere ro omkring sig. Elevhestene (9 bokse) er opstaldet i et eget staldafsnit.

I den store stald er der vandspilttov med varmt og koldt vand.

Udstyr opbevares i aflåste sadelrum. Opstaldere skal selv medbringe eget skab, maksimalt 60x60 cm. Hver opstalder disponerer over en sadelknægt i sadelrummet. Har man har udstyr udover dette, kan det opbevares i laden i aflukkede bokse.

Strøelse

Opstaldere kan frit vælge mellem halm eller halmpiller som strøelse i boksen. Strøelse tilkøbes i form af 4 forskellige pakker, der kan vælges mellem; Lille pakke 1 pose pr uge, mellem pakke 1 pose i lige uger og 2 poser i ulige uger, stor pakke 2 poser pr. uge eller halm hvor der kan tages den mængde der er behov for . Hvis man har behov for yderligere halmpiller, kan dette tilkøbes i vores shop

Wrap og foder

Rideklubben producerer selv wrap på vores mark og indkøber den nødvendige mængde vi bruger udover dette. I bokslejen er der inkluderet følgende mængder wrap i bokslejen. Vinter (fra 1. oktober) hest 12kg pr dag og pony 10kg pr dag, sommer (fra 1. maj) hest 10kg og pony 8kg. Hvis der er behov for en større mængde wrap pr. dag, kan dette tilkøbes i form af wrap pakker fra 1 til 6kg pr. dag, der betales sammen med bokslejen. Der er også mulighed for at købe 3 eller 5kg wrap i vores webshop, hvis der er en dag, hvor den inkluderede mængde ikke er tilstrækkelig.

Der er mulighed for at medbringe eget foder (opbevares i laden) eller bruge et af rideskolens to fodertyper. Vi tilbyder Equsana Horsemix og Active Fiber
Rideskolensfoder er inkluderet i bokslejen. 

Foderrutiner

Hestene fodres tre gange om dagen, om morgenen kl.07:00, til middag kl.15:00 og til aften kl.20:00. Wrap gives først, derefter foder. Opstaldere skal selv sørge for at klargøre wrap i poser og foderbøtter til morgen, middag og aften. 
I hverdagene står personalet for morgen- og aftenfodring. Middagsmad ligger klar i boksen, når hestene kommer ind fra fold.

I weekenden og ferier står opstaldere selv for at fodre. Man har typisk 1-2 fodervagter per halvår.

Folde

Rideskolen har meget store græsareal til folde, de fleste med egen vandkop. Du kan selv vælge om din hest skal stå på delefold (2 heste sammen) eller enefold. Ønskes enefold er der et tillæg på 100,-/mnd.

Ud- og indluk

I hverdage står vores personale for at lukke heste ud og ind fra fold (tilvalg). Hestene bliver lukket ud mellem kl.08-09:30 og ind mellem kl.13:30-15.
Pris for ud- og indluk er 300,-/mnd. Hvis man ønsker at lukke sin hest ind selv, er prisen for udluk 200,-/mnd.

I ferier og weekender, hvor personalet holder fri, står man selv for at lukke ud og ind, og fodervagter fordeles mellem opstaldere. Opstaldere plejer at samarbejde om at lukke heste ud og ind i mindre foldordninger.

Reservation af Bokse

Det er muligt ar reservere bokse for 1500 kr, pr. måned. Dette er en god ide hvis man fra flytter sin boks i sommerferien, og man vil være sikker på at få sin gamle boks tilbage.

Beslagssmeder og dyrlæger

Vi har følgende beslagssmeder og dyrlæger tilknyttet som jævnlig kommer forbi.
Beslagssmed Casper Jensen - http://beslagsmed-casperjensen.dk/
Aalborg Hestepraksis - https://www.aalborghestepraksis.dk/

Ellers står man frit til at anvende andre beslagsmeder eller dyrlæger, end listet over.

Vil du høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om opstalding hos os, få en rundvisning eller skrive dig op til venteliste til opstaldning er du velkommen til at kontakte Maria Rosenørn på tlf. 31 37 43 86.

Bemærk at vi ikke opstalder hingste eller heste med aggressiv adfærd eller staldfejl. Har din hest staldfejl, kontakt bestyrelsen på e-mail: bestyrelsen@s-k-o.dk. Hvor vi i samarbejde kan undersøge, om vi kan stille en boks til rådighed til din hest. Vi forbeholder os retten til at opsige opstaldningen, hvis staldfejlen er til fare eller gene for de andre heste i stalden eller medlemmer i klubben.


Velkomstfolder til nye opstaldere kan findes her.