Privatundervisning


Undervisning ved Christian Tang

Underviser: Christian Tang
Beskrivelse

Tilmelding til undervisning ved Christian Tang. Tidspunkt for undervisning aftales direkte med Christian.  Underviseren står for registering af antallet af timer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. 

Undervisning ved Søren Wind

Underviser: Søren Wind
Beskrivelse

Tilmelding til undervisning ved Søren Wind. Tidspunkt for undervisning aftales direkte med Søren.  Underviseren står for registering af antallet af timer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes den 1. i den kommende måned. 

Enetime Carina Jensen

Underviser: Carina Jensen
Beskrivelse
Tilmelding til 30 min eneundervisning/juniorundervisning ved Carina. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren. Underviseren står for registering af antallet af enetimer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. Måneden regnes fra d. 20.-19., dvs. enetimer mellem 20. januar til 19. februar bliver betalt 1. marts.  

Enetime Maiken Smolth

Underviser: Maiken Smolt
Beskrivelse
Tilmelding til eneundervisning/juniorundervisning ved Maiken. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren. Underviseren står for registering af antallet af enetimer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. Måneden regnes fra d. 20.-19., dvs. enetimer mellem 20. januar til 19. februar bliver betalt 1. marts.

Enetime Thilde Koefoed

Underviser: Thilde Koefoed
Beskrivelse
Tilmelding til eneundervisning/juniorundervisning ved Thilde. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren. Underviseren står for registering af antallet af enetimer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. Måneden regnes fra d. 20.-19., dvs. enetimer mellem 20. januar til 19. februar bliver betalt 1. marts.

Enetime Freja Bech

Underviser: Freja Bech
Beskrivelse
Tilmelding til eneundervisning/juniorundervisning ved Freja. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren. Underviseren står for registering af antallet af enetimer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. Måneden regnes fra d. 20.-19., dvs. enetimer mellem 20. januar til 19. februar bliver betalt 1. marts.  

Enetime Mikela Zinn

Underviser: Mikela Zinn
Beskrivelse
Tilmelding til eneundervisning/juniorundervisning ved Mikela. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren. Underviseren står for registering af antallet af enetimer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. Måneden regnes fra d. 20.-19., dvs. enetimer mellem 20. januar til 19. februar bliver betalt 1. marts.  

Enetime Patricia Drejer

Underviser: Patricia Drejer
Beskrivelse

Tilmelding til eneundervisning/juniorundervisning ved Patricia. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren. Underviseren står for registering af antallet af enetimer medlemmet har haft hver måned. Betaling for undervisning vil dermed automatisk trækkes til d. 1 i kommende måned. Måneden regnes fra d. 20.-19., dvs. enetimer mellem 20. januar til 19. februar bliver betalt 1. marts.